GDPR ready Solutions ikona strane

Poslednje ažuriranje: 29. maja 2022

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja ("Uslovi korišćenja") pre korišćenja https://www.inthesolutions.com veb sajta ("Usluga") kojim upravlja "In The Solutions | office ("mi", "vi" ili "naši").

Vaš pristup i korišćenje Usluge uslovljen je vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se odnose na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju usluzi ili je koriste.

Pristupom ili korišćenjem Usluge slažete se da budete obavezni ovim Uslovima. Ako se ne slažete ni sa jednim delom uslova, možda nećete pristupiti Usluzi.

NALOZI

Kada kreirate nalog kod nas, morate nam pružiti informacije koje su tačne, potpune i aktuelne u svakom trenutku. Ako to ne uradite, to predstavlja kršenje Uslova, što može rezultirati momentalnim raskidom vašeg naloga u našoj Usluzi.

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bez obzira da li je vaša lozinka sa našom Uslugom ili uslugom nezavisnog proizvođača.

Slažete se da ne otkrivate lozinku nijednom trećem licu. Morate nas odmah obavestiti kada postanete svesni bilo kakvog narušavanja bezbednosti ili neovlašćenog korišćenja vašeg naloga.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Usluga i njen originalni sadržaj, funkcije i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo kompanije In The Solutions | Office i njeni izdavaoci licenci.

LINKOVI KA DRUGIM VEB SAJTOVIMA

Naša Usluga može da sadrži veze ka veb lokacijama ili uslugama nezavisnih proizvođača koje ne poseduju ili kontrolišu in The Solutions | Office.

In The Solutions | Office nema kontrolu nad i ne preuzima odgovornost za sadržaj, smernice privatnosti ili prakse veb lokacija ili usluga nezavisnih proizvođača. Vi dalje potvrđujete i slažete se da In The Solutions | Office neće biti odgovoran za direktno ili indirektno, ili bilo kakvu štetu ili gubitak koji je prouzrokovan ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve veb lokacije ili usluga.

Savetujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih veb lokacija ili usluga nezavisnih proizvođača koje posećujete.

PREKID

Možemo ukinuti ili suspendovati vaš nalog odmah, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite Uslove.

Po raskidu, vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ugasite svoj nalog, možete jednostavno da prestanete da koristite uslugu.

Sve odredbe Uslova koje po svojoj prirodi treba da opstanu i nakon raskida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Vaše korišćenje usluge je na sopstveni rizik. Usluga se pruža na osnovu „KAKO JESTE“ i „KAKO JE DOSTUPNO“. Usluga se pruža bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili implicitnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje ili tok učinka.

NADLEŽNO PRAVO

Ovi Uslovi će se primenjivati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naš propust da sprovedemo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako sud smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća ili neprimenljiva, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi čine ceo ugovor između nas u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju sve prethodne sporazume koje bismo mogli imati između nas, u vezi sa Uslugom.

PROMENE

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promenu odredićemo po sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa našoj Usluzi ili njenom upotrebom nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, kontaktirajte nas.

//www.inthesolutions.com/wp-content/uploads/2022/05/logo-in-thew-solutions-original-VER2.png

Mali, ali ambiciozni, In The Solutions će vas povezati sa pažljivo odabranim slobodnjacima i profesionalnim timovima u skladu sa vašim projektnim zahtevima.

Bilten

Unesite svoju adresu e-pošte ovde da biste uvek bili ažurirani. Obećavamo da nećemo spamovati!